ČESKÁ TELEVIZE   50. LET VEČERNÍČKU - Stereoskopické smyčky   MAKING OF
     
 
       
DARK SIDE   INTRO ANIMACE - konference restart Myšlení   MAKING OF
     
 
       
ANIMACE - VARROC   ANIMACE PRO SPOT
     


  Výroba 3D modelů a rendering jednoduchých dílčích animací pro společnost, dodávající světelnou techniku automobilovému průmyslu.

       
JANSSEN   PROMO VIDEO
     
Promo videu k novému informačnímu portálu společnosti. 

       
DUPLICITY   PROMO VIDEO - MAKING OF
     
 
       
ŠKODA AUTO   KONFERENCE
     
 

Video pro interní potřebu
představenstva.

       
ANIMACE - IDENT ČT :D   CHLUPATÁ VARIANTA VIZUÁLNÍHO STYLU NOVÉHO KANÁLU ČESKÉ TELEVIZE
     
 
       
ANIMACE - ERA PFM   ONLINE TUTORIÁL
     
Sada plně animovaných videotutoriálů, určený pro představení nového portálu banky, který disponuje mnoha novými funkcemi. 

       
ANIMACE - iQLandia   STEREOSKOPICKÁ ANIMACE
     
Stereoskopická lowbudget animace pro projekci na pulkruhové plátno.

Vedlejsí obrázek je anaglyph, animace ale byla v plné stereoskopické kvalitě.


 
     
ANIMACE - O VLTAVÍNECH   DÍLČÍ MATERIÁL PRO FILM O VLTAVÍNECH
     
3D animace mlhovin a galaxií pro úvodní část o historii vesmíru.

 Jak vypadala země v době svého vzniku a zrození měsíce po srážce s planetou Theia .

       
ANIMACE - ERA SMARTBANKING   ONLINE TUTORIÁL
     


  Plně animovaný videotutoriál, určený pro online prezentaci a představení základního použití, vybraných funkcí a zabezpečení nové aplikace pro internetové bankovnictví na moderních mobilních zařízeních.

       
ANIMACE - ARTNATIVE   FIREMNÍ EVENT
     
Uklížečka, která nevědomky aktivuje červí díru? Akvarium, které dokáže zaplavit místnost aniž by v něm ubývala voda? Rybka s charakterem Williama Wallace, jejíž chuť po svobodě ji umožní prorazit hlavou, za vítězného doprovodu hudby z hvězdných válek, tlusté sklo? Je svoboda .. více

 
 


 
     
VIZUÁL EVENTU - ŠKODA AUTO   IMPORTER OF THE YEAR 2010(2011)
     
Během příprav se ještě ladil přechod společnosti na nové CI a tak nakonec zvítězil minimalistický návrh.

  Interaktivní vizuál pro mezinárodní event Škodovky byl opravdovou výzvou a zkouškou odolnosti vůči stresu. Konečná spokojenost klienta nakonec všechno vyvážila.
 
 
     
VIRÁLNÍ PROJEKT - NOVARTIS   KRIPLÍCI
     
Pokusit se vytvořit dobré virální video s minimem prostředků a času byla opravdu výzva.

Ukázka ne zrovna šťastně zvoleného rozhraní k ovládání hlavní postavy.

Během projektu jsem plynule přecházel na Cinemu 4D R12 a nezaznamenal žádný problém.

Link na hotovou animaci: Kriplíci
  Kriplíci jsou poměrně drsnou ale zároveň odlehčenou nepatetickou variantou ztvárnění meningokoka, velkého nepřítele aktivních teenagerů. Navržené postavičky mají zdá se potenciál, který se nabízí v budoucnu využít.
 
     
  Jednoduchý příběh popisuje teenagera Antonína, jdoucího jako každý víkend na diskotéku. Během krátké chvíle se Antonín dopouští třech základních druhů rizikového chování a oslaben tímto počínáním je napaden meningokokem.
     
 

ANIMOVANÉ PROJEKTY   MELITTA
     
Ze třech největších animovaných projektů se podařilo zrealizovat bohužel pouze jeden a další dva prozatím skončili především na financování a nedostatku času.

Animaci postav ( myšleno včetně její výroby a veškerého nastavení ) lze směle považovat za vrcholovou disciplínu 3D animace a to i přez horečně pokračující vývoj nástrojů určených přímo pro tento typ úloh.

Pro lepší představu o komplexnosti vývoje a následné výroby takové plně animovatelné postavy by bylo vhodné říci, že například tato konkrétní postava včelky se skladá ze 710 různých objektů mnoha typů, které spolu mají předem přesně definovaný vztah a jsou spolu ve vzájemné interakci.

Za zmíňku možná stojí i použití fyzikálního modulu pro automatizaci animace tykadel v závislosti na pohybu postavy. S pomocí COFFEE, vestavěného skriptovacího jazyka pak nebyl problém dotáhnout toto řešení
k úplné spokojenosti..
  Toto dílo vzniklo ve spolupráci s americkou firmou Colorado Computer Associates, Inc. Je to doposud asi největší projekt na kterém jsem se podílel z hlediska animace. Zde je malá ukázka. ( DIVX 4,2 MB )
 
     
  Jedná se o velmi sofistikovaný edukativní pořad pro děti, na kterém se podílelo kromě psychologů i několik skutečných hvězd tvorby pro děti jako napřiklad Roger Day a datum vydání by mělo být někdy na jaře roku 2007. Má práce spočívala v kompletním servisu, tedy od návrhu postav a jejich výroby do plně animovatelné podoby až po samotnou animaci a postprodukci. Celkově šlo o řádově desítky animací od zcela jednoduchých po velmi komplikované.
     
 

     
    ANIMOVANÝ SERIÁL
     
V tomto projektu, jak je již zmíněno vedle, byl poprvé použit modul skvělého programátora a developera Paul Everetta Visual Selector. Díky mému působení ve skupině betatesterů firmy Maxon se mi poštěstilo stát u zrodu tohoto skvělého programu a mít možnost ho připomínkovat a využívat ještě před jeho uvedením na volný trh.   Tento projekt skončil skoro dřív než začal i když hlavní myšlenka a námět byl podle mého soudu velmi dobrý. Na základech projektu, především na typologii postav a námětu se podílel Petr Novotný.
 
     
  Zde byl poprvé použit modul "Visual Selector" na snadné ovládání komplexních postav na jehož vývoji jsem se malou měrou podílel a který je dnes součástí programu Cinema 4D. Víc se můžete dozvědět v sekci "technologie".
     
    ANIMOVANÝ FILM
     
K tomuto projektu se dá říct snad jen jediné. Je velká škoda, že si to nakonec investor rozmyslel a zalekl se našeho velkolepého plánu :-)   Prvním opravdu velkým projektem byl projekt celovečerního animovaného filmu, který se připravoval ve spolupráci s Prvni Multimediální, investiční společností Cache Reform Group a vynikajícím animátorem, skvělým výtvarníkem a surrealistou Bedřichem Glaserem, známého především z filmů řežiséra Jana Švankmajera.
 
     
DOKUMENTÁRNÍ FILMY   DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY
     
Na konečné vizuální podobě animací pro tento dokument jsem spolupracoval s mým profesním kolegou a kamarádem, bez nadsázky nadaným všeumělem Matoušem Havránkem.   Toto je několik obrázků z animací pro dokumentární film o románské architektuře který vznikl ku příležitosti výstavy 10 století architektury premiérově uváděný na pražském hradě. Jednalo se o vizualizace románských staveb na skutečných místech výskytu včetně známého Mikulčického hradiště.
 
     
  VODA V METRU
     
Všichni si jistě dobře pamatujeme stoletou vodu v Praze a obrovskou škodu kterou napáchala. Bylo velmi zajímavé vyrobit o této události dokument a poodkrývat příčiny zatopení pražského metra.

Schématická 3D grafika a její následná animace byla vynikající pomůckou pro představu jak k zaplavování došlo.

Se zvukovou stránkou dokumentu a dabingem mi pomohla společnost S-PRO ALFA CZ a.s.
  Tento krátký animovaný dokumentární film měl za cíl objasnit průběh zaplavení pražského metra při poslední velké povodni. Byl vyroben na zakázku společnosti Metrostav a.s. Celý film byl dlouhý šest a půl minuty a animace představovaly zhruba 80% délky.
     
 

     
FIREMNÍ ANIMACE   SHOWREEL, PREZENTACE, KONFERENCE, PROMO VIDEO atd.
     
Vizuální komunikace firem je dnes již jen velmi zřídka podceňovanou věcí o čemž svědčí i velké množství společností a jednotlivců kteří se tímto oborem zabývají. Dnes mohu díky práci s živým videem nabidnout klientům plný servis.

Mezi společnosti které mi dali důvěru patří mimo vedle zmíněné například:

Electronic Publishing Art
První Multimediální s.r.o.
Český mobil / OSCAR / Vodafone
3P s.r.o.
  Prezentace a komunikace společnosti audiovizuální formou je bezesporu jeden z nejefektivnějsich způsobů jak se představit a komunikovat jak se svými zákazníky, tak i obchodními partnery nebo zaměstnanci. Tyto malé ukázky jsou z několika realizovaných zakázek tohoto typu.

 
     
  Mezi společnosti, které tento názor sdílí a jsou unaveny fádními prezentacemi v Power Pointu patří z mé příme zkušenosti například pojištovna Allianz, společnost SodexhoPASS a jiné.
     
TELEVIZNÍ REKLAMA   ŠŤASTNÝ JIM
     
Moje první "prajmtajmová" reklama. Tuším že se svého času používala v různých obměnách asi rok. Mezi další patří reklama pro Bussmark nebo Tuning magazine.   Televizní reklama na časopis Šťastný Jim.

Výroba televizní reklamy ve které šlo primárně o vytvoření layoutu pro snadné vícenásobné použití a kvalitativní skok ve stránkování. Vyrobeno ve spolupráci se společností ACE a.s.
       
    SONY
     
Sponzorské vzkazy patří zcela určite k atraktivním a poměrně laciným způsobům, jak mít vlastní reklamu v celoplošné televizi. Po obsahové stránce jsou sice daná jistá omezení ale za tu cenu se to stále vyplatí a je i díky "volbě" pořadu cílenější.   Jeden z několika krátkých
televizních sponzorských vzkazů
vyrobených pro firmu Sony.

     
   

Toto je malá ukázka z dalšího
spotu, tentokráte s představením
modelu z nové produktové řady.
       
ANIMOVANÉ DVD MENU   SAMOTÁŘI
     
V počátcích uvádění filmů na DVD pro volný trh byla ještě vůle využívat plně možnosté, které formát nabízí. Tak vzniklo například DVD snímku Samotáři, které obsahovalo i jednoduchou hru a extra grafiku.

Dnes se z ekonomických důvodů používá nejvíce materiál přímo z filmu v jednoduchém grafickém rámci. Vyjímky z tohoto pravidla samozřejmě existují ale propracovanější grafické zpracování je dnes spíše doménou komerčních prezentací na DVD.
  Toto je několik obrázků ze zřejmě nejnáročnejšího DVD projektu ( myslím tím pouze prostředí DVD titulu ) který jsem vyrobil ve spolupráci s Davidem Ondříčkem
a studiem Najbrt.
 
     
  ANDĚL EXIT, KYTICE, TMAVOMODRÝ SVĚT atd.  
     
  Mezi další realizované projekty patří například Anděl exit, poetická filmová báseň Kytice Jakubisko filmu, Kdo chce zabít Sekala, a jiné. Mezi nerealizované patří Tmavomodrý svět.
       
ZNĚLKY, INTRA A JINÉ ANIMACE   PHILIP MORRIS, NADACE MALINA A ČSSI
     
Zřejmě nejobsáhlejší kategorie animované grafiky. Spadají do ní práce od vtipných animovanych PF až po znělky pořadů nejrůznějšího typu.

Mezi nejvýznamnější z klientů, kteří mi dali svoji důvěru patří společnosti:

Schindler CZ, a.s.
Philip Morris International Inc.
Vodafone
Allianz

a mnohé jiné.
 

Mezi uvodní znělky patří i pár
úvodních animací pro pražské
konference o systémové integraci
a mnohé jiné.

Ukázka animace z pořadu
Bourá jen blb.

     
    ASOCIACE.BIZ. atd.
     
    Mezi tento typ pohyblivé grafiky
patří například i krátká znělka pro
Asociaci poskytovatelů internetových
řešení Asciace.biz.
       
    Některé z realizovaných animací jsou i krátké zábavné animované skeče, jako například oblíbené PFka První multimediální nebo animace pro Vodafone, šířené pomocí internetu a nastavující nové rozměry vizuální komunikace.
       
HUDEBNÍ KLIPY   PETR MUK
     
Tato kategorie je na pomezí komerční a zájmové tvorby a i přez fakt, že se na klipy v čechách špatně shánějí finance je existuje pár skutečně povedených dílek.

Můj malý příspěvek do tohoto ranku vznikl už poměrně dávno, ještě v dobách kdy to nebylo použití 3D grafiky tak obvyklé a jeho zrod byl velmi hektický. Troufám si ovšem tvrdit, že svůj účel splnil a byl publikem často vřele přijat.
 

Plně animovaný hudební klip který vzniknul především jako úvod pro koncertní turné Petra Muka a měl navodit na začátku každého koncertu příslušnou atmosféru.

Další animovaný hudební klip z vlastní produkuce.

     
© LOPOLO 1997 - 2013